Hoe verloopt een aanvraag tot opname

Iedereen kan een aanvraag tot opname in onze voorziening doen.
U neemt hiervoor het best contact op met Kristel Blomme op het nummer 09/365.26.25 of via mail kristel.blomme@rvtstjozef.be

U kan ook onderstaand inschrijvingsformulier en KATZ-schaal printen,invullen en ons per mail/post/fax bezorgen :
Inschrijvingsformulier
KATZ-schaal

Bij aanvraag tot opname zal u een aantal administratieve gegevens worden gevraagd. Indien mogelijk brengt u de identiteitskaart, een klever van de mutualiteit en eventueel de datum en het resultaat van de laatste KATZ-score en MMSE mee. Meer informatie hierover kan u bekomen in het woonzorgcentrum of op de dienst maatschappelijk
werk van de mutualiteit, het O.C.M.W. of het Sociaal Huis, of van de instelling waar u eventueel momenteel verblijft.
Indien u dat wenst kan u een rondleiding krijgen in ons woonzorgcentrum.

Wanneer uw opname in het vooruitzicht komt, zal u door een medewerker worden gecontacteerd. Alle gegevens
van medische, fysische, sociale en spirituele aard die van belang kunnen zijn betreffende uw opname en verblijf in
ons WZC moeten ons absoluut bezorgd worden vóór uw opnamedag in ons WZC met de bedoeling uw opname
zo goed mogelijk voor te bereiden.