Financiële regeling

De factuur wordt maandelijks opgesteld. Ze omvat de verblijfskosten van de daaropvolgende maand
en de onkosten van de voorbije maand. De leden van de administratieve diensten geven u hier indien gewenst
graag toelichting bij. Indien uw financiële middelen ontoereikend zijn om het verblijf in het woonzorgcentrum te betalen, overlopen we samen met u graag de verschillende mogelijkheden. In allerlaatste instantie kan u een aanvraag tot
financiële steun richten bij het O.C.M.W. of het Sociaal Huis van de gemeente waar u vóór de opname in onze voorziening
het laatst was gedomicilieerd. Een borgstelling van het O.C.M.W. is in dat geval vereist alvorens over te gaan tot opname.