Kostprijs

De ligdagprijs voor een verblijf in ons WZC bedraagt:

 • € 52,65 voor een kamer van 15,5 m²
 • € 56,32 voor een kamer van 20
 • € 57,92 voor een kamer met douche

Voor het verblijf van de echtgeno(o)t(e) wordt 10% in vermindering gebracht.
De huur van een ijskast bedraagt € 2,48 per maand.

Volgende dienstverlening en onkosten zijn BEGREPEN IN de ligdagprijs:

 • Drie maal daags een gevarieerde, verzorgde en evenwichtige maaltijd eventueel rekening houdend met dieetvoorschriften.
  De maaltijden worden met veel toewijding bereid in onze eigen keuken. De bewoner kiest of hij/zij de maaltijd
  wenst opgediend te krijgen in de kleine leefruimte, of individueel op de kamer.
 • Water op de kamer plus alle aangepaste dranken bij de maaltijden.
 • Een aangename en gezellige aardgasverwarming langs radiatoren, die de bewoner zelf kan regelen.
 • Een mooie en gezonde huisvesting, ingeplant in het mooie park. De kamers hebben ruime vensters met de mogelijkheid
  om dag en nacht onrechtstreeks te verluchten.
 • Praktisch meubilair en in elke kamer is een badkamer met toilet en lavabo.
 • Een doelmatige algemene en plaatselijke verlichting met voldoende maar gedempte lichtsterkte, aangenaam voor de ogen.
 • Het dagelijks gewoon en het wekelijks grondig onderhoud van de kamers en alle lokalen.
 • De was en strijk van het bedlinnen.
 • Alle dagelijkse zorg en ondersteuning door deskundige en toegewijde verpleegkundigen en zorgkundigen.
 • Logopedie.
 • Speciale hulp en verzorging aan semivalide en invalide personen.
 • Aangepaste en deskundige zorg aan ouderen met dementie.
 • Alle incontinentiemateriaal.
 • Basis verzorgingsmateriaal (voor bvb. wondzorg, antidecubitus…)
 • Zeep, tandpasta en shampoo
 • De activiteiten die worden georganiseerd binnen ons WZC: film, verjaardagsfeesten, gezelschapsspel,
  gelegenheidsfeesten, kaartnamiddag, zang…
 • T.V.-distributie.

Zijn NIET INBEGREPEN in de dagprijs:

 • Geneeskundige kosten
 • Remgelden voor medicatie en specifiek wondzorgmateriaal
 • Teststrips voor niet-geconventioneerde diabetici
 • Specifiek materiaal anti-doorligwonden
 • Bodylotion, body oil
 • Aanvullende mutualiteitsbijdragen
 • Bijdrage zorgverzekeringskas
 • Kinesitherapie voor bewoners met R.O.B.-profiel
 • Kapper
 • Pedicure
 • Was en strijk van persoonlijk linnen
 • Abonnement op het telefoonnet en gesprekskosten (verrekend via Belgacom)
 • Huur ijskastje
 • Cafetaria