Enkele praktische punten

Maaltijden en dieet
De chef-kok staat in voor een optimale voeding. Allerlei diëten worden verstrekt op doktersvoorschrift.
Het weekmenu wordt ad valvas uitgehangen.

Bezoek
Er mag dagelijks bezoek ontvangen worden, ofwel in de woongelegenheid, de living of in de polyvalente zaal,
liefst in de namiddag tussen 14 uur en 20 uur. Bij ziekte kan men gerust in de voormiddag een bezoek brengen
en in levensgevaar mag de familie ‘s nachts blijven.

Afwezigheid (verblijf in familie of elders)
U wordt verzocht om aan de hoofdverpleegster en aan de receptie mee te delen wanneer u weggaat. Bij afwezigheid van 1 dag loopt de kostprijs door. Bij langere afwezigheden wordt de kostprijs verminderd. Het is wenselijk ‘s avonds binnen te zijn om 21 uur.

Privacy
Om de rust van de residenten te verzekeren, wordt gevraagd na de middag tot 14.30 uur en ‘s avonds na 21 uur de stilte te bewaren, dit geldt ook voor het personeel en de bezoekers.

Hygiëne
Persoonlijke verzorging en hygiëne dragen bij tot een gezonde- en aangename leefsfeer. Naast de dagelijkse lichaamsverzorging is er mogelijkheid om regelmatig een bad te nemen (alleen of onder begeleiding). Gewone haar- en voetverzorging worden eveneens toegediend telkens men dergelijke hulp nodig heeft.
Om hygiënische redenen worden:

  • geen dieren toegelaten*
  • bed en kamer goed verlucht
  • is roken in de woongelegenheid strikt verboden
    *Maar u kan een wandeling maken naar de geitjes, pony’s en ganzen in de omgeving van het rusthuis. (zie het fotoboek)

Was
Het bedlinnen (lakens, steeklakens en kussenslopen) wordt voor u gewassen (is in de dagprijs begrepen). Persoonlijk linnen wordt gewassen door de familie of meegegeven aan de wasserij voor eigen rekening.

Telefoon
Er is een  publieke telefooncel in de inkom. Elke resident is vrij een telefoon in de woongelegenheid te laten aansluiten
voor eigen rekening.

Bibliotheek
De instelling beschikt over een eigen bibliotheek. Er zijn grootletterboeken ter beschikking.

Bewoners- en familieraad
Binnen het WZC functioneert een bewoners- en familieraad. De bewoners en familie brengen advies uit over de algemene werking van de instelling, brengen suggesties aan en worden bij elke geplande activiteit nauw betrokken.

Post
Briefwisseling wordt u persoonlijk afgegeven. De te versturen brieven kan u afgeven bij de persoon die aan de receptie dienst heeft. Daar zijn eveneens postzegels te verkrijgen.

Medische begeleiding
U kiest zelf uw behandelende geneesheer. Dit kan dus uw vroegere huisarts zijn. De geneesmiddelen worden aan de hoofdverpleegkundige afgegeven en bedeeld. U kan beroep doen op de werkgroep stervens- en rouwbegeleiding en palliatieve zorgen.